Logistik mellan Väst och Öst

I en affärsmiljö kantad av hyperkonkurrens spelar modern logistik nyckelrollen som ett företags få unika konkurrensfördelar

Vår affärsidé är att förenkla logistiken mellan Väst och Öst – något vi är stolta marknadsledare på sett till godsvolymomsättning på den Skandinaviska marknaden.

Vi erbjuder en komplett portfölj av logistiktjänster med moderna lösningar för de mest komplexa av utmaningar.

Vi är alltid redo att växa med våra kunders expansion och tilltagande logistikbehov – därför erbjuder vi fullständiga 4PL-lösningar, inköp, finansiering och projektledning.

Vi är medlemmar i Östeuropeiska kommittén för ekonomi och samarbete i Tyskland
samt arbetar i enlighet med NSAB2000.

Våra tjänster

Aktiva på marknaden sen 1989

AAA Kreditrating 15 år i rad

Globala leveranser

Skräddarsydda lösningar för optimalt förhållande mellan pris och kvalitet

25 års erfarenhet av att hantera komplexa logistikutmaningar

Kostnadseffektivitet

Modern och effektiv organisationsstruktur

Expertteam

Vi talar våra lokalmarknaders språk! Vår personal talar flytande svenska, engelska, ryska, tyska, polska och kinesiska

Vår tjänsteportfölj

Nyckelbranscher

 • Energiutvinning
 • Flygindustri
 • IT & telekom
 • Fordonsindustri
 • Medicinteknik
 • Kemikalieindustri
 • Vattenreningsindustri
 • Övrig tillverkning

4PL–Fjärdepartslogistik

 • Transport
 • Lagring
 • Strategiska inköp
 • Finansiering
 • Outsourcing
 • Projektledning
 • Tullklarering
 • Försäkring

Godstyper

 • Alla godsvolymer
 • Styckegods
 • Tungt gods
 • Skrymmande gods
 • Farligt gods
 • Gods med högt varuvärde
 • Gods som kräver särskilda transportvillkor
 • Bulkgods

Fraktsätt

 • Lastbilstransport
 • Sjötransport
 • Containertransport
 • Järnvägstransport
 • Multimodal transport
 • Flygfrakt
Hem