Våra projekt

MLT

Utmaning
Att leverera nyckelfärdig trävarufabrik till Torzhok, Ryssland på uppdrag av tyska Dieffenbacher inom ett år från startdatum. Fabrikens komponenter skulle levereras från ett tiotal länder i Europa samt Turkiet enligt just-in-time-principen med mycket snäva avvikelsefönster.

Resultat
Under sju månaders tid levererade vi mer än 16 000 ton gods fördelat på 1400 lastfordon av varierande typ. 400 laster var skrymmande och eller tunga och krävde såväl specialfordon som multimodala kombinationer samt specialdokumentation. Vi ansvarade för hela processen inklusive mottganing och uppföljning på plats hos kunden.

Belaja Ptitsa

Utmaning
Att köpa in, finansiera och leverera nyckelfärdig fågelfabrik från Nederländerna till Stary Oskol i Ryssland inom loppet av ett år.

Resultat
Vi sökte upp lämplig leverantör, förhandlade, köpte in en komplett fabrik samt levererade samtliga delkomponenter motsvarande 13 000 ton fördelat på 1100 lastbilar till Stary Oskol, Ryssland, från Middelbeers, Nederländerna. För att hinna färdigställa projektet hade kunden ett absolut krav om leverans av 5 lastbilar/dag med högst några timmars avvikelse i leveranstid per sändning.  Vi genomförde projektet helt i enlighet med kundens önskemål.

Mogiljow

Utmaning
Att samordna en konsoliderad sändning av energiutvinningsutrustning till ”Mogilevenergo” från flera länder i Europa samt Asien. Huvudutmaningen är att det skrymmande och tunga godset med högt varuvärde bestående av generatorer, gasturbiner etc. måste levereras samtidigt till tullterminalen för att genomgå så kallad bulkklarering.

Resultat
Tack vare en multimodal kombination av flyg-, järnvägs-, sjö- och vägfrakt ankom samtliga delsändningar i containersfrån Kina, Tjeckien, Ungern, Tyskland och Baltikum till tillterminalen i Belarus där godset bulkklarerades.

Wärtsilä

Utmaning
Att leverera nyckelfärdig energiutvinningsstation till Sibirien mitt i vintern, under mycket svåra klimatförhållanden. Huvudutmaningen är att leverera allt gods som är av tung och skrymmande karaktär till tullterminalen för samtidig bulkklarering.

Resultat
Genom en multimodal kombination av sjöfrakt och vägtransport med specialfordon levererades den totala godsmängden motsvarande 2500 ton till tullterminalen i Vankor, Krasnoyarsk Region, Ryssland från Finland via St. Petersburg. 1500 av 2500 ton fraktades med ett chartrat fraktskepp medan resten transporterades landvägen med hjälp av anpassad specialtransport. Våra representanter följde godset hela vägen till leverans.

Moswodokanal

Utmaning
Att leverera skrymmande vattenreningsutrustning på uppdrag av ”Mosvodokanal”.

Resultat
Vi levererade 16 reservoirtankar på det mest kostnadseffektiva sätt genom en multimodal kombination av sjöfrakt och vägfrakt med specialfordon.

Våra projekt