Konversion av mått och vikt

Längd

1 meter = 39,37 tum; 1 tum = 0,0254 m
1 meter = 3,281 fot; 1 fot = 0,3048 m
1 meter = 1,094 yard; 1 yard = 0,9144 m
1 meter = 0,0006 mile; 1 mile = 1.609,344 m
1 meter = 0,0005 sjömil; 1 sjömil = 1.852 m

Massa

1 short ton (US) = 0.907 ton; 1 ton = 1,102 short ton
1 long ton (UK) = 1.016 ton; 1 ton = 0,984 long

1 pound = 453.59 g; 1 kg = 2,205 pounds

1 ounce = 28.35 g; 1 g =0,0353 ounce

Mätenheter