Styckegods

Konsoliderade sändningar av flera avsändares gods sker varje vecka från våra lager i Sverige, Tyskland, Lettland och Litauen.

Vi hämtar ert gods till våra lager för konsolidering och vidare transport till Ryssland från valfri plats i Europa. Hämtning från andra platser kan arrangeras på begäran.

Våra specialister kommer vid konsolidering att rapportera daglig status på transportförloppet fram till leverans.

Partigods

Med partigods avses transporter är hela lastutrymmet fylls och levereras till en enda mottagare. Lastning kan dock ske på flera ställen.

Vi anpassar partigodstransporten efter typ och volym, ledtider och budget.

I de fall det är önskat kan vi arrangera lastning från flera lager samt optimera rutten mellan dessa fram till slutdestination.

Tungt och skrymmande gods

Att transportera gods med avvikande mått och vikt är en typisk orsak till onödiga merkostnader. Här finns sällan några standardlösningar utan varje situation är unik och måste hanteras därefter. Kunskap och vana krävs i alla led i värdekedjan från ingenjör till chaufför.

Vi är specialiserade på att utvärdera, planera och implementera snabba kvalitetslösningar för otympliga laster till Östeuropa, Ryssland samt forna Sovjetunionens länder. Vi tillämpar multimodala kombinationer som maximerar nyttan till lägsta möjliga pris.

Vi åtar oss samtliga operativa uppgifter som att hitta rätt fordon, förbereda lasten, anskaffa nödvändiga tillstånd och sköta myndighetskontakter in- och utrikes samt kontrollera att lokala lagar och regler följs när godset väl lämnat landet.

Farligt gods

En del gods kräver specialtransport, särskild dokumentation och/eller att man följer ett visst protokoll vid packning och terminalhantering beroende på godsets allmänfarliga natur.

Med farligt gods avses föremål, ämnen och varor som kan orsaka person- miljö- och materiella skador om de inte transporteras korrekt. Dessa klassificeras enligt bland andra ADR (vägtransport) och RID (järnvägstransport). En sammanställning finns här.

Vi är vana att hantera de flesta typerna av farligt gods. Uppge dina varors klassificering vid förfrågan så tar vi fram en säker och förmånlig lösning.

Gods med särskilda fraktvillkor

Till gods med särskilda transportvillkor hör bland andra:

  • Tungt och skrymmande gods som till storlek eller form avviker från kapaciteten hos den standardutrustning som används vid lastning/lossning, eller kräver specialemballage eller överstiger de tillåtna dimensionerna för att kunna lastas genom fartygs lastningsluckor och utrymmen

Gods med högt varuvärde som på grund av detta kräver särskild försiktighet vid lastning, lossning och transport. Här är säkerheten ofta en nyckelfråga, vilket ofta kräver lämplig tilläggsförsäkring och/eller att godset fraktas med eskort/i konvoj för att minska stöldrisken.

Färskvaror som är beroende av en oförändrad temperatur i lastutrymmet, konstant fuktighetsnivå samt leverans utan dröjsmål.

Starkt doftande gods som måste förpackas på ett sätt där emballaget skyddar omgivningen från godsets skarpa doft.

Bulkgods

Bulkgods, ibland kallat general cargo på engelska, är en benämning på laster som utgörs av styckförpackade varor i lådor, säckar,  tunnor, containers, askar, påsar etc.

Till sådana laster hör:

  • Metallvaror (järnbalkar, plåt, rör, kabel, tackor, band, skrot etc.)
  • Trävaror

Järn & betongkonstruktioner och produkter (balkar, kolonner, plattor, paneler, rör, ringar etc.)

fordon

andra styckförpackade varor

För att kunna beräkna det bästa tänkbara priset behöver vi veta godstyp, vikt, dimensioner, förpackningstyp, ADR-klass, önskad rutt och transportsätt. Var gärna så detaljerad som möjligt när du gör en prisförfrågan, det lönar sig!

Godstyper