Lastbilstransport

Vägtransport med lastbil är vårt vanligaste transportsätt och det finns inget gods vi inte kan ordna ett lämpligt fordon till.

Från standardkapelltrailers till specialtransporter som exempelvis låglastare eller kylbilar med temperaturkontroll anpassar vi fordonsvalet efter lastens behov och förutsättningar.

Vi hanterar självklart samtliga dokument, ordnar tillstånd, förvarar godset på något av våra lager samt ombesörjer emballage, omförpackning, konsolidering av styckegods etc.

Utöver hela laster arrangerar vi även konsoliderade styckegodssändningar. Våra internationella rutter är beräknade för att vara så kostnads- och tidseffektiva som möjligt givet kundens situation och behov.

Ju mer vi vet desto mer noggrant och förmånligt kan vi beräkna priset på just din transport.

Berätta så detaljerat det går för oss vad godset har för dimensioner, vikt, förpackningstyp, lastningskrav, ADR-klass och temperaturbehov. En förteckning med ADR-klasser finns här.

Sjöfrakt i container

Att frakta sina varor sjövägen i container hör till världens vanligaste fraktsätt och har bland andra följande fördelar:

 1. Bevarar lasten väl
 2. Ingen omlastning behövs vid byte av transportsätt
 3. Lägre förpackningskostnad
 4. Snabbare hantering vid lastning/lossning
 5. Förkortar leveranstiden

Vi erbjuder sjöfrakt på följande villkor:

 1. Från hamn till hamn
 2. Från dörr till hamn
 3. Dörr till dörr
 4. Hamn till dörr

Vi erbjuder containerfrakt sjövägen från valfri plats till valfri destination världen runt. Tack vare ett brett, globalt kontaktnät har vi garanterade platser på de flesta fraktfartyg.

Containerfrakt med Ro-Ro metoden  — Roll on Roll off är ett sjöfraktbegrepp som åsyftar den horisontella lossningen/lastningen av en container, vilket ibland sker med hjälp av ett särskilt containerchassi som underlättar detta.

Våra priser beräknas individuellt beroende på uppdragets krav och unika villkor. Var gärna så detaljerad som möjligt när du gör din förfrågan!

Järnvägstransport

Det finns många fördelar med järnvägstransport. Det är kostnadseffektivt, snabbt, säkert och mångsidigt.

Vid långa sträckor slår järnvägstransport ofta både flyg- och sjöfrakt prismässigt och är en värdig utmanare till lastbilstransportens kostnadseffektivitet.

Tåg är också mindre beroende av väderförhållanden och övriga trafikrelaterade problem, vilket förkortar leveranstiden. Samtidigt sjunker skaderisken pga. dåliga vägar, kollisioner och övriga force majeure-situationer.

Godsvagntyperna är många och ger således goda möjligheter att transportera nästan vilket gods som helst.

För skrymmande gods är järnvägstransport på specialplattform oftast den bästa lösningen.

Vi erbjuder ett komplett utbud av järnvägslösningar anpassade efter kundens behov:

 • Transport av tungt, skrymmande, styckförpackat eller bulkgods i godsvagn eller container.
 • Direkttransport eller transport med stopp på vägen
 • Vagnhyra
 • Planering av lastning/lossning av skrymmande gods
 • Säker lagring
 • Förutbetalning av järnvägsavgifter i Ryssland
 • Ombud via fullmakt från kund
 • Spårning av järnvägssändningar
 • Försäkring

Multimodala lösningar

Ibland krävs två eller flera transportsätt för att leverera en sändning från punkt A till punkt B. Multi- eller intermodala transportlösningar inbegriper minst en övergång från ett transportsätt till ett annat.

Ett typexempel på sådan kombination är när en container lastas på järnvägsplattform i hamnen och fortsätter till sin slutstation där den slutligen hämtas av en dragbil som fullföljer leveransen.

Särskilt i Ryssland är detta både vanligt och ofta nödvändigt. För att nå Rysslands inland, Uralregionen och Sibirien räcker oftast inte endast sjöfrakt utan en kombination av fraktsätt fram till slutdestinationen.

Flygfrakt

Vi erbjuder konsultation och framtagning av det mest lönsamma flygfraktalternativet samt

 • Levererar gods till flygplatsen
 • Levererar ankommet gods från flygplatsen till slutdestinationen
 • Arrangerar säker förankring av skrymmande och övrigt specialgods
 • Hanterar samtliga medföljande transportdokument som krävs för flygfrakt
 • Erbjuder konsultation som rör tullklarering och övriga ekonomiska frågor i samban med flygfrakt
 • Kalkylerar optimala flygrutter
 • Förvarar
 • Försäkrar

För att kunna offerera ett korrekt och förmånligt pris är vi tacksamma för så detaljerad information som möjligt angående: varuslag, vikt, dimensioner, förpackningstyp, tullkod, ADR-klass, önskad rutt samt vilka dokument som finns/krävs.

 

Fraktsätt