Transport och lagertjänster

Vi transporterar

 • Valfri godsvolym, även konsoliderat gods
 • Farligt gods
 • Gods med högt varuvärde
 • Skrymmande/tungt gods
 • Gods som kräver temperaturkontroll
 • Bulkgods

Tack vare ett omfattande globalt leverantörsnätverk kan vi erbjuda bland andra följande transportsätt:

 • Lastbilstransport med samtliga fordonstyper
 • Containerfrakt
 • Flygfrakt
 • Sjöfrakt
 • Järnvägstransport
 • Multimodala lösningar

Lagring

Vi erbjuder en komplett portfölj av lagertjänster i flera länder.

Vårt huvudlager om 3000 m² finns i anslutning till vårt huvudkontor i Malmö.

Här utför vi:

 • Lastning och lossning
 • Lagring anpassad efter godstyp
 • Lagring av transitgods
 • Packning
 • Konsolidering
 • Dokumenthantering

Ytterligare lagerlokaler finns i:

 • Tyskland– Braunschweig, Neuss, Duisburg
 • Litauen– Vilnius,
 • Lettland– Daugavpils
 • Polen – Olshanka, Blonie
 • Nederländerna – Schiphol

 

Många av våra lager utanför Sverige fungerar även som tullterminaler för lagring och konsolidering av transitgods.

Inköp och finansiering

Strategisk identifiering av nya samarbetspartners, förhandling och relationshantering,
inköp, dokumenthantering

Men om det inte finns något gods att köra då? Vi köper in det åt dig!

Vi har ett omfattande globalt kontaktnät och 25 års erfarenhet av strategiska inköp.

.

Vi är redo att ta över samtliga delar av värdekedjan från situationsanalys, uppsökande och inledande kontakt med rätt leverantörer till förhandling, avtal, finansiering och slutligen leverans.

Självklart ombesörjer vi samtliga kringtjänster som dokumenthantering, utbetalningar, kontakter, transport, lagring och tullhantering samt annat som krävs för att få varorna levererade.

Det som återstår för vår kund att göra är att fokusera på sin kärnverksamhet under tiden.

Outsourcing och projektledning

Precis som vårt motto antyder är vår främsta ambition att förenkla våra kunders logistiksituation, helst till en nivå där kunden kan glömma logistiken helt och istället fokusera helhjärtat på att driva sin kärnverksamhet. Vi växer med den och är alltid redo för framtidens utmaningar.

Våra flexibla och kompletta outsourcinglösningar täcker inköp, transport, lagring, tulltjänster och andra kringtjänster som krävs för fullgörandet av ett särskilt projekt eller för ta över samtliga logistikfunktioner under en given tidsperiod.

Vi är vana att hantera ovanliga situationer och plötsliga utmaningar som kräver skräddarsydda lösningar, spetskompetens, rätt kontakter och andra resurser som kunden normalt saknar. Det kan röra sig om en udda leverans till en ny destination, eller en komplicerad sändning med avvikande dimensioner, volym eller dokumentationskrav.

Vi kommer att utföra en grundlig situationsanalys med kundens nyttomaximering som utgångspunkt för att därefter med denna som grund föreslå en komplett lösning som sedan implementeras av våra specialister, vilka även följer upp resultatet.

Bläddra gärna bland några av våra tidigare projekt här.

Tulltjänster

Tullklarering är i bästa fall komplicerat, men allra oftast även beroende av gedigen och ständigt uppdaterad kunskap och rätt kontakter. Den ryska tullklareringsprocessen är komplex och slutar ofta med onödiga merkostnader för exporterande företag.

En av våra främsta styrkor är vår mer än 25 år långa erfarenhet av att tullklarera gods i Ryssland och andra länder i forna Sovjetunionen. 

Under dessa år har vi med stor framgång klarerat stora volymer IT-, Telekom-, energiutvinnings- och annan infrastrukturutbyggnadsutrustning och andra högteknologiska varuslag med högt varuvärde, strikta krav på dokumentation, säkerhet och korta ledtider.

Vårt ombud på plats i Ryssland är specialiserade på att optimera våra kunders varuflöden, och här i Sverige använder vi i största möjliga utsträckning automatiserade moderna lösningar för att förenkla och uppfylla vårt löfte till våra kunder enligt vårt motto – Easy to/from East.

Supertransport Logistik Sweden AB var ett av de första svenska företagen att ansluta sig till  NCTS – New Computerized Transit System, vilket möjliggör fler än 5000 elektroniska transiteringar per år. Vi är såklart även anslutna till TDS för att kunna deklarera elektroniskt via EDI.

Försäkring

I egenskap av internationell fraktförare har vi naturligtvis en CMR-försäkring, liksom har motsvarande försäkringsskydd som absolut krav på våra leverantörer. Emellertid är ersättningsmöjligheterna något begränsade enligt CMR-konventionens 23:e artikel:

 1. Är fraktföraren på grund av bestämmelserna i denna konvention skyldig att utge ersättning för förlust eller minskning av gods, beräknas ersättningen efter det värde godset vid tiden för dess mottagande till befordran hade på den ort där det mottogs till befordran.
 2.  Godsets värde bestämmes efter börspriset, eller om sådant pris saknas, efter marknadspriset eller, om inte heller sådant pris finnes, efter det gängse värdet av gods av samma slag och beskaffenhet.
 3. Ersättningen får dock inte överstiga 8,33 beräkningsenheter per kilogram av förlorad bruttovikt.
 4. Härutöver skall frakt, tullavgifter och andra kostnader med anledning av befordringen återbetalas, till fullo vid förlust och proportionsvis vid minskning, men annan skada ersättes icke.

Kortfattat kan man säga att godsets ägare kan riskera att gå miste om all ersättning för de fall som fraktförarens ansvar för skada/förlust inte kan styrkas.

Därför rekommenderar vi våra kunder att teckna en tilläggsförsäkring vid behov. Vi hjälper självklart till med behovsanalys och val av rätt försäkringsleverantör inom samt täckning. Vi har många goda, långvariga relationer i transportförsäkringsbranschen och kan därför erbjuda konkurrenskraftiga premier.

Tre typiska försäkringsalternativ vi arbetar med är:

 • Helförsäkring – fullständigt, i princip allomfattande försäkringsskydd
 • Olycksfallsförsäkring – skydd som omfattar fall där man inte har varit vållande
 • Grundläggande skydd vid haveri – gäller endast för haveri eller systemfel utanför den försäkrades kontroll
Tjänster